Dr Maria Petrov er spesialist i allmennmedisin med 18 års erfaring som fastlege. Dr Maria Petrov har også spesialisering innen antroposofisk medisin og har gått utdanningen i transaksjonsanalyse.

COVID-19
Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?
Hvis du er syk, hold deg hjemme.
Les på hjemmesidene i din kommune hvor du kan be om å bli testet.
Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning - vennligst henvend dem på e-konsultasjon, videokonsultasjon eller på telefon 92039116.

 • Konsultasjon hos fastlege

  Behandling for vanlige medisinske tilstander raskt, enkelt og sikkert. Hent medisin på apoteket med e‑resept. Ring 92039116 eller du kan bestille.

  VIDEOKONSULTASJON

 • E resept/ E-resept i utlandet

  Du kan få resept på legemidler akkurat som på et vanlig legekontor. Jeg anbefaler imidlertid generelt at fastlegen gjør dette så langt det er mulig men Jeg kan også hjelpe deg med å fornye resepter på dine faste medisiner. Som hovedregel skriver Jeg ikke ut resept for mer en 3 mndr. av gangen.

  For å kunne gi forsvarlig helsehjelp vil Jeg be om samtykke til å se hvilke andre medisiner du har fått resept på seneste tiden. Dette kan Jeg se ved å gå inn i Reseptformidleren, som er den elektroniske databasen alle e-resepter er registrert i. Uten samtykke fra deg vil Jeg ikke kunne skrive resept.

  Resepter blir sendt som e-resept og er vanligvis klare i løpet av få minutter. Deretter kan du hente ut varene på apoteket over hele landet.

  Trenger du forskrivning av resept når du er på reise i utlandet? då kan jeg hjelpe deg med forskrivning av resept der du befinner deg.

  Ikke alle medisiner er tilgjengelige i utlandet. Innen du reiser til utlandet se helsedirektoratet.no om din medisin finns i de land du reiser til.

  Nedre aldersgrense er 16 år.

  BESTILL

 • Reseptfornyelse

  Merk at jeg ikke fornyer resepter på A- og B-preparater eller medisiner som krever regelmessig oppfølging og kontroll.

  Fornying av resept erstatter ikke en grundig undersøkelse hos din fastlege. Tilbudet er ment som en hjelp til reseptfornyelse når dette av praktiske årsaker er det mest hensiktsmessige. Dersom du har behov for fornying av resept kan du ordne det raskt og enkelt her.

  Vi fornyer ikke alle medisiner, da en del krever oppfølging av fastlege.

  Du kan også hente e-resept på et elektronisk apotek som for eksempel Komplett Apotek.

  BESTILL

 • VAKSINASJON

  KORT OM ANBEFALINGER FOR VAKSINER

  Anbefalingene er avhengige av reisetype og lokale geografiske forhold, samt årstidsmessige variasjoner i sykdommenes utbredelse. Det må også gjøres en vurdering av den reisendes generelle helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjoner.

  Vi samarbeider med Apotek 1. Her er listan på alle apotek i Norge der dere kan få vaksinasjon.

  Bestill reisevaksiner

  Bestill vaksiner

 • Legeerklælring

  Det er først og fremst fastlegen som skal skrive ut sykemelding for deg. I visse tilfeller kan vi skrive ut korte sykemeldinger på opp til syv dager.

  Du kan få legeerklæring ved avbestilling av reiser.

  Legeerklæring ved fravær fra skole

  Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har anledning til å tilbakedatere legeerklæringer og sykemeldinger.

  Bestill legeerklæring

 • HENVISNING

  Du kan få henvisning til spesialist dersom legen mener det er riktig. Henvisningen sendes digitalt direkte til aktuelle spesialist, og du vil bli kontaktet av spesialisten for time.

  Vi kan ikke skrive henvisninger for å starte opp med utredninger som krever regelmessig oppfølging, slik som for eksempel blodprøver og røntgen. I slike tilfeller så anbefaler vi at du oppsøker et legekontor for oppfølging. Vi kan ikke henvise deg til radiologiske undersøkelser (røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi). Årsaken er at det som oftest kreves en fysisk undersøkelse for å kunne henvise til denne typen undersøkelser, samt at vi har begrenset mulighet til å følge opp undersøkelsen

  Det kreves ikke henvisning for behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut eller kiropraktor, og du kan oppsøke behandler direkte selv, enten privat eller offentlig. Vi kan veilede deg til hva slags behandling som er mest hensiktsmessig.

  Bestill henvisning