Kan jeg bruke videokonsultasjon for alle medisinske problemer?

Nei, det er ikke hensiktsmessig å benytte seg av videokonsultasjon dersom:

  • du har et symptom / problem som krever fysiske undersøkelser, prøvetaking eller røntgen
  • du har behov for legemidler som kan være vanedannende, såkalte A- og B-preparater. Du vil ikke kunne få resept på slike medisiner via videokonsultasjon.
  • du må starte med en behandling som krever langsiktig og regelmessig kontakt med lege
  • du har ørebetennelse, halsbetennelse som må behandles med antibiotika , lungebetennelse eller bronkitt. Disse tilstandene krever fysisk undersøkelse eller laboratorieprøver
  • Er du akutt syk bør du ringe 113 eller oppsøke legevakt.

Legeerklæring ved fravær fra skole

Ved akutt, ikke alvorlig sykdom kan jeg skrive fraværsattester for elever i videregående skole, høyskole eller universitet. Jeg kan ikke garantere at du vil få attest ved henvendelse til meg. Dette gjøres etter en medisinsk vurdering. Attesten gjelder kun ved akutt, aktuell sykdom, og gjelder fra samme dag du tar kontakt og maks 1-5 dager.

Ved kronisk sykdom, behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter, samt sykdom ved eksamen eller andre skoleprøver, må du kontakte fastlege. Før konsultasjonen må du ha legitimasjonen din klar, ettersom legen kommer til å spørre om dette. Dersom legen vurderer at du er så syk at du må oppsøke fastlege eller legevakt, vil legen ikke skrive attest. Merk at fraværserklæring ikke er gyldig i forbindelse med heldagsprøver og eksamen.

Vi skriver ikke resept på blant annet:

  • (-såkalte A-og B-preparater)
  • Pregabalin (-Lyrica) og Gapapentin
  • legemidler som krever tett oppfølging av fastlege eller sykehus
  • legemidler som krever fysiske undersøkelser / prøvetaking før forskriving
  • Dette tilbudet er ment som en hjelp til reseptfornyelse når dette av praktiske årsaker er det mest hensiktsmessige. Det erstatter ikke undersøkelse og oppfølging hos fastlege.