Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin 350 NOK
Henvisning, sykemelding, e-resept, osv. etter videosamtale med lege 120 NOK
E-resept i utlandet 350 NOK
Reseptfornyelse (e-resept uten videosamtale med lege) 250 NOK
Vaksiner 250 NOK