Vi følger alle sikkerhetskrav mht til lagring av data, innlogging og kommunikasjon.
Vi tar opp samtalene vi har med våre kunder for læringsformål og for å kunne dokumentere dersom det skulle bli nødvendig.
Vi journalfører alle samtaler.